Palvelumme

Aina todellinen tarve selvittäen, liiketoiminta ohjaavana tekijänä, räätälöidysti ja laadukkaasti

Itsensä johtaminen

Autamme vahvistamaan itsetuntemusta ja tunnistamaan niin omia vahvuuksia kuin kehittämiskohteitakin. Autamme löytämään työkaluja niin tavoitteellisuuden, uudenlaisen ajattelun kuin oman ajankäytön hallinnankin parempaan johtamiseen.

Lue lisää

Johtaminen ja esihenkilötyö

Autamme vahvistamaan johtoryhmätyön linjakkuutta ja johdonmukaista toimintaa. Autamme rakentamaan hyvän esihenkilötyön kivijalkoja ja edistämään yhtenäistä johtamistapaa läpi organisaation – myös etänä toimittaessa.

Lue lisää

Tiimit ja työyhteisöt

Autamme ymmärtämään ja hyödyntämään erilaisuutta ihmisten välisessä käyttäytymisessä ja viestinnässä. Autamme tiimejä toimimaan tavoitteellisesti ja erilaista osaamista hyödyntäen kohti yhteistä päämäärää. nSelkiytämme työyhteisön eri toimijoiden rooleja sekä vahvistamme arvostavaa yhdessä tekemistä ja hyvää työelämäkäyttäytymistä.

Lue lisää

Asiantuntijatyö

Autamme asiantuntijoita tunnistamaan omia vaikuttamisen mahdollisuuksiaan ja löytämään käytännönläheisiä ratkaisumalleja arjen työskentelyn helpottamiseksi.

Lue lisää

Asiakaskohtaaminen

Vahvistamme aitoa asiakaslähtöisyyttä ja autamme asiakaspalvelutehtävissä toimivia tunnistamaan, ymmärtämään ja hyödyntämään erilaisuutta erilaisissa viestintä- ja asiakaskohtaamisissa.

Lue lisää

Toimintakulttuuri, muutos ja uudistuminen

Autamme edistämään jatkuvaa uudistumista ja parantamista arkitekemisessä. Autamme jalkauttamaan muutoksia oivalluttavalla, sitouttavalla ja käytännönläheisellä työskentelyotteella.

Lue lisää

Tuemme erilaisia organisaatioita räätälöidysti jatkuvan parantamisen, uudistumisen ja aidon muutoksen aikaansaamisessa. Viritämme johtoryhmiä työskentelemään yhteisen päämäärän eteen yhtenä ryhmänä. Autamme esihenkilöitä onnistumaan arjen erilaisissa johtamistilanteissa. Tuemme jaksamista ja edistämme vastuullista toimintaa työyhteisöissä.

Olemme aidosti kiinnostuneita asiakkaidemme liiketoiminnasta, sen eteen työskentelevistä ihmisistä ja yhdessä aikaansaaduista tuloksista. Meillä on sydämen palo ja vahva halu kehittämistyön tekemiseen yhdessä asiakkaidemme kanssa. Meillä on näkemystä ja kokemusta hyvistä ja toimivista käytännöistä sekä rohkeutta haastaa myönteisellä tavalla asiakkaitamme parhaan ratkaisun löytämiseksi. Käytämme maalaisjärkeä monimutkaisten asioiden yksinkertaistamiseksi ja yhdistämme tutkimuksellista tietoa sekä viitekehyksiä käytännönläheiseen ja toiminnalliseen oivalluttamiseen. Sopiva määrä pilkettä silmäkulmassa edistää uusien asioiden ja toimintatapojen arkeen viemistä positiivisella, mutta silti jämäkällä otteella.

Haluamme ”hoksauttaa”, ajatteluttaa, oivalluttaa, osallistaa ja sitouttaa asiakkaamme käytännönläheiseen yhdessä tekemiseen ja sitä kautta aidon muutoksen aikaansaamiseen arjen työssä. Yhdessä tekeminen meidän kanssamme on hauskaa, sujuvaa ja vaikuttavaa.