Palvelumme

Aina todellinen tarve selvittäen, liiketoiminta ohjaavana tekijänä, räätälöidysti ja laadukkaasti

Itsensä johtaminen

Autamme ymmärtämään ja hyödyntämään erilaisuutta ihmisten välisessä käyttäytymisessä ja viestinnässä. Autamme löytämään työkaluja niin itsensä ja ajattelunsa kuin oman ajankäytön hallinnankin parempaan johtamiseen.

Lue lisää

Johtaminen ja esimiestyö

Autamme vahvistamaan johtoryhmätyön linjakkuutta ja johdonmukaista toimintaa. Autamme rakentamaan hyvän esimiestyön kivijalkoja ja edistämään yhtenäistä johtamistapaa läpi organisaation.

Lue lisää

Tiimit ja työyhteisöt

Autamme tiimejä toimimaan tavoitteellisesti ja erilaista osaamista hyödyntäen kohti yhteistä päämäärää. Selkiytämme työyhteisöjen eri toimijoiden rooleja ja arvostavaa yhdessä tekemistä sekä hyvää työelämäkäyttäytymistä.

Lue lisää

Asiantuntijatyö

Autamme asiantuntijoita tunnistamaan omia vaikuttamisen mahdollisuuksiaan ja löytämään käytännönläheisiä ratkaisumalleja arjen työskentelyn helpottamiseksi.

Lue lisää

Asiakaskohtaaminen

Vahvistamme aitoa asiakaslähtöisyyttä ja autamme asiakaspalvelutehtävissä toimivia tunnistamaan, ymmärtämään ja hyödyntämään erilaisuutta erilaisissa viestintä- ja asiakaskohtaamisissa.

Lue lisää

Muutos ja uudistuminen

Autamme edistämään jatkuvaa uudistumista ja parantamista arkitekemisessä. Autamme jalkauttamaan muutoksia oivalluttavalla, sitouttavalla ja käytännönläheisellä työskentelyotteella.

Lue lisää

Tuemme erilaisia organisaatioita jatkuvan parantamisen, uudistumisen ja aidon muutoksen aikaansaamisessa. Viritämme johtoryhmiä työskentelemään yhteisen päämäärän eteen yhtenä ryhmänä. Autamme esimiehiä onnistumaan arjen erilaisissa johtamistilanteissa. Tuemme jaksamista ja edistämme vastuullista toimintaa työyhteisöissä.

Olemme aidosti kiinnostuneita asiakkaidemme liiketoiminnasta, sen eteen työskentelevistä ihmisistä ja yhdessä aikaansaaduista tuloksista. Meillä on sydämen palo ja vahva halu kehittämistyön tekemiseen yhdessä asiakkaidemme kanssa. Meillä on näkemystä ja kokemusta hyvistä ja toimivista käytännöistä sekä rohkeutta haastaa myönteisellä tavalla asiakkaitamme parhaan ratkaisun löytämiseksi. Käytämme maalaisjärkeä monimutkaisten asioiden yksinkertaistamiseksi ja yhdistämme tutkimuksellista tietoa sekä viitekehyksiä käytännönläheiseen ja toiminnalliseen oivalluttamiseen. Sopiva määrä pilkettä silmäkulmassa edistää uusien asioiden ja toimintatapojen arkeen viemistä positiivisella, mutta silti jämäkällä otteella.

Haluamme ”hoksauttaa”, ajatteluttaa, oivalluttaa, osallistaa ja sitouttaa asiakkaamme käytännönläheiseen yhdessä tekemiseen ja sitä kautta aidon muutoksen aikaansaamiseen arjen työssä. Yhdessä tekeminen meidän kanssamme on hauskaa, sujuvaa ja vaikuttavaa.