Soile Brushane

Tekijä, omistaja, coach

Olen toiminut hallinnon ja asiakaspalvelun eri tehtävissä, tiiminvetäjänä, projektipäällikkönä, johtoryhmän
jäsenenä, myynnin ja markkinoinnin konsulttina, tuoteryhmäpäällikkönä, seniorikonsulttina, kehittämisen
asiantuntijana ja valmentajana monissa eri organisaatioissa. Minulla on monipuolista kokemusta työelämästä 30+
-vuotta. Valmentajana olen toiminut 15+ -vuotta.

Työssäni olen iloinen, räväkkä ja ”kädet santaan”- tyylisesti konkreettinen ja käytännönläheinen. Pystyn
rakentamaan luottamuksellisen suhteen niin yksilöiden kuin ryhmienkin kanssa nopeasti olemalla avoin ja
rehellinen ja puhumalla samaa kieltä osallistujien kanssa. Olen myönteisellä ja rakentavalla tavalla haastava ja
tottunut työskentelemään organisaation eri ammattiryhmien kanssa johtoryhmistä ja esimiehistä asiantuntijoihin
ja työyhteisön muihin tekijöihin. Minulle on tärkeää ymmärtää asiakkaan strategiaa ja sitä kautta tekemisen arkea,
jotta voin varmistaa, että käsiteltävät teemat ja valittu työtapa tuovat varmasti lisäarvoa osallistujille. Hyödynnän
valmentajana niin omaa kokemustani kuin käsiteltäviin teemoihin liittyvää teoriaa ja/tai tutkimuksia.

Olen saanut tehdä laajasti kehittämistyötä monella eri liiketoiminta-alueella niin julkisella kuin yksityiselläkin
puolella aina pienistä asiantuntijaorganisaatioista isoihin organisaatioihin/pörssiyhtiöihin.

Tekemisen kenttä

 • Esimiestyön ja johtamisen kehittäminen
 • Suorituksen johtamisen parantaminen
 • Muutoksessa johtaminen, uudistumisen ja jatkuvan parantamisen varmistaminen
 • Vaikuttamis- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen
 • Itsensä johtaminen, oma ajankäytön hallinta
 • Valmentavan johtamisotteen vahvistaminen
 • Työyhteisön ja tiimien toiminnan kehittäminen
 • Coaching, ryhmä- ja yksilöprosessit

Tutkinnot ja sertifikaatit

 • Ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelija, Helsingin Psykoterapia-instituutti
 • Henkilöstöjohtaja, Markkinointi-instituutti
 • The Five Behaviors of a Cohesive Team™, MLP
 • WorkPlace Big Five, WorkPlace Nordic
 • Resilienssi, Resilience Alliance
 • 360°- ja 270° -arvioinnit
 • Coach, SCY
 • Peili™ -käyttäytymisprofiili, Integro Oy

Ota yhteyttä

Yhteydenotot:  info@tresentio.fi
Soile Brushane +358 (0) 40 864 4656
Katri Neuvonen Toimitusjohtaja +358 (0) 40 554 8041
Anne Salonen +358 (0) 400 795 371