”Välitämme, olemme luotettavia ja yrittäjähenkisiä”

NRC Group Finland on osa norjalaista NRC Group -konsernia. NRC Group -konserni haluaa olla luomassa ihmisiä ja yhteiskuntaa liikuttavaa raideinfraa niin nykyisille asiakkailleen kuin tulevienkin sukupolvien käyttöön. NRC Group Finland syntyi NRC Group -konsernin ostettua VR Trackin vuoden 2019 alussa. Näin ollen NRC Group Finlandin juuret ovat syvällä rautatieosaamisessa, joka tarkoittaa sitä, että henkilöstöllä on kilpailijoihin verrattuna laaja raideliikenteen teknologiaosaaminen kattaen maa-, silta- ja sähkörakentamisen sekä turvalaitetekniikan.

NRC Group -konsernin henkilöstön tekeminen perustuu hyvin tunnistettaviin pohjoismaisiin arvoihin; välittämiseen, luotettavuuteen ja yrittäjähenkiseen asenteeseen. Näiden arvojen mukaista toimintaa NRC Group Finland haluaa vahvistaa aidosti myös oman johtamiskulttuurinsa rakentamisessa. Arvojen lisäksi NRC Group Finland haluaa jalkauttaa strategiaansa hyvin käytännönläheisellä tavalla, yhteisen tarinan ja keskustelun kautta.

NRC Group -konserni haluaa edistää myös jatkuvaa uudistumista ja sen laadukasta johtamista ja siksi johtamisosaamiseen panostetaan. Näin ollen NRC Group Finland käynnisti johtamisohjelma ”Licence to Leadin” heti alkuvuodesta 2020. Osana johtamisohjelmaa luotiin arvoihin ja strategiaan perustuva johtamisen malli (”Mitä hyvältä johtamiselta on lupa odottaa?”), jonka konkreettisia arkitekoja käytiin läpi johtamisohjelmaan valittujen teemojen kautta osallistujien kanssa yhdessä keskustellen ja monesta eri näkökulmasta asioita tarkastellen. Johtamismallin luomiseen osallistui johdon edustajien lisäksi myös muita avainhenkilöitä eri rooleista ja toiminnoista ympäri organisaation. Sittemmin tämä johtamisen malli on ”kopioitu” myös NRC Groupin muihin maayhtiöihin Norjaan ja Ruotsiin 

”Licence to Lead” -johtamisohjelma rakentui 3 x 1 päivän valmennustilaisuuksista, niihin liittyvistä ennakko- ja välitehtävistä sekä muutaman tärkeäksi koetun teeman syventävästä itseopiskelumateriaalista. Yhteensä johtamisohjelmaan osallistui reilun vuoden aikana n. 240 eri johtamisrooleissa työskentelevää henkilöä. Kumppaniksi tälle mielenkiintoiselle matkalle valikoitui Tresentio Oy.

Kun COVID-19 muutti maailmaa maaliskuussa 2020, ”Licence to Lead” -johtamisohjelma siirtyi luokkahuoneesta virtuaaliseen maailmaan melkeinpä ”yhden yön yli”. Päätös ohjelman jatkamisesta tehtiin nopeasti, koska koettiin, että johtamisosaamisen ja sitä kautta johtamiskulttuurin kehittäminen on strategisesti niin tärkeä asia, ettei sen kanssa haluta jäädä lähtötelineisiin, vaan sitä halutaan edistää rohkeasti poikkeustilanteesta huolimatta.

Haastateltavina ovat Monna Huvilinna, VP, People & Culture sekä Taija Eränen, Executive Assistant at NRC Group

”Esihenkilötyömme on monimuotoista ja laaja-alaista”

Monna haluaa heti alkuun tähdentää, että NRC Group Finlandissa johtamisen roolit ovat hyvin monimuotoisia: ”Osa esihenkilöistämme toimii hallinnollisemmassa roolissa, jolloin heidän vastuullaan on työntekijän työsuhteen koko elinkaari ja työntekijöiden työllistäminen eri projekteihin ympäri Suomen. Varsinainen työn tekemisen ohjaus, organisointi ja suoriutumisen seuranta taas tapahtuu työmailla työnjohdossa toimivien ammattilaisten toimesta.

Meillä työskentelee myös esihenkilöitä, joilla on vastuullaan suuria ja pitkäkestoisia rakennusprojekteja ja joissa johdettavat toimivat pääsääntöisesti asiantuntijatehtävissä. Samaan aikaan nämä esihenkilöt voivat toimia yksiköiden päälliköinä vastaten isojen kokonaisuuksien ja yksikön johtamisesta. Näin ollen esihenkilöiltämme vaaditaan laaja-alaista johtamisosaamista aina yksittäisen työntekijän operatiivisen työn johtamisesta hyvinkin laajojen kokonaisuuksien ja toiminnan jatkuvan kehittämisen johtamiseen.”

Monna jatkaa kertomalla, että organisaatiorakenteena oleva matriisimalli tuo mukanaan paljon mahdollisuuksia mutta siinä on myös omat haasteensa: ”Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työntekijöillä on kaksi esihenkilöä; toinen, joka vastaa työsuhteen hallinnollisesta puolesta ja toinen, joka toimii ns. operatiivisena esihenkilönä ja varmistaa työn tekemisen edellytykset työmailla sekä mahdollistaa työntekijöiden suoriutumisen ja onnistumisen omassa arjen tekemisessään. Osittain tästä syystä on tärkeää, että meillä on yhtenäinen näkemys siitä, mitä meillä tarkoittaa hyvä johtaminen – kaikissa eri johtamisen rooleissa.”

”Valmennuskumppanilla on väliä!”

”Licence to Lead” -johtamisohjelmaan haettiin kumppaniksi osaavia ja kokeneita johtamisen ja esihenkilötyön valmentajia, joilla on vahvaa näyttöä uudistamisesta ja muutosten läpiviennistä suurissa organisaatioissa ja monimuotoisissa valmennettavien ryhmissä: ”Aiemmat hyvät kokemukset vaikuttivat päätöksentekoomme. Tresention kokeneet valmentajat pääsivät esittelemään omaa konseptiaan ja osaamistaan, joilla he vakuuttivat minut ja johtoryhmämme” kertoo Monna.

”Yhdessä tekemällä saadaan aikaan paras lopputulos”

Kun puhutaan n. 240 osallistujan johtamisohjelmasta, on selvää, että sen onnistumiseksi tarvitaan laadukasta ja ammattimaista koordinointia sekä tilaajan, että valmennuskumppanin puolelta. NRC Group Finlandin puolelta koordinoinnista vastasi Executive Assistant -roolissa toimiva Taija Eränen. Taija kertoo omasta roolistaan seuraavasti: ”Onnistumisen avaimet näin ison kokonaisuuden laadukkaaseen toteuttamiseen olivat hyvä ja ajantasainen kirjanpito sekä aktiivinen kommunikaatio valmennuskumppanin kanssa koko ohjelman ajan. Kun puolin ja toisin heräsi matkan varrella kysymyksiä – vaikka vain pienistäkin yksityiskohdista – niin aktiivinen viestintä varmisti sen, että asiat eivät ”pudonneet lattialle” tai kenenkään osallistuminen ei jäänyt kiinni pienestä epähuomiosta jommassakummassa päässä ketjua. Meidän tekemisessämme tulee aina vastaan tilanteita, joissa osallistujat joutuvat esim. vaihtamaan ryhmää joko työesteiden tai sairastumisien johdosta ja sitä palapeliä pitää pystyä hallitsemaan ”online” – pala kerrallaan. Vuoden 2020 keväällä toteutui 11 ryhmää. Kussakin ryhmässä oli keskimäärin 13 osallistujaa. Kun päätös jatkosta tehtiin syksylle 2020, osallistujiksi kutsuttiin myös työmaamestarit ja sitä kautta ryhmien määrä kasvoi niin, että loppujen lopuksi ohjelman suoritti 19 ryhmää. Sisäinen markkinointi, aktiivinen viestintä niin osallistujien kuin valmennuskumppaninkin kanssa sekä tarkkuus ilmoittautumisten suhteen olivat ilman muuta onnistumisen mahdollistajat.”

”Digiloikka läsnävalmennuksesta etätoteutukseen”

Monna kertoo: ”Meillä oli totuttu tekemään etätöitä ja toimimaan virtuaalimaailmassa jo ennen COVID-19-pandemiaa. Näin ollen virtuaalikokoukset ja niissä toteutuvan vuorovaikutuksen eri muodot olivat meille jo jossain määrin tuttuja. Koska johtamisohjelma on kuitenkin ihan eri asia kuin virtuaalikokoukset, mietimme luonnollisesti yhdessä valmennuskumppanin kanssa, mitä elementtejä valmennustilaisuuksiin on mahdollista tuoda, jotta saamme valmennukset pysymään osallistavina ja toiminnallisina. Onnistuimme rakentamaan valmennukset niin, että niissä mahdollistettiin osallistava vuorovaikutus ns. vertaisryhmissä, mitä pidimme tärkeänä hyvien käytäntöjen jakamisen ja ”vertaistuen” saamisen näkökulmasta. Työkalunamme toimi teams-ympäristö, joka kehittyi hurjaa vauhtia matkan varrella ja toi koko ajan uusia mahdollisuuksia vuorovaikutuksen ja osallistamisen vahvistamiseen.”

Vastuuvalmentajana Soile toteaa: ”Teamsin kehittyessä työkaluna ja mahdollistaessa entistä ”nohevamman” yhdessä työskentelyn, keskustelimme monta kertaa osallistujien kanssa siitä, että tämä johtamisvalmennus tarjoaa meille kaikille mahdollisuuden opetella yhdessä uudenlaista osallistavaa työskentelytapaa. Kaikki me olimme enemmän tai vähemmän yhtä ”kujalla” teams-ympäristön uusista ominaisuuksista, mutta uskon, että rohkeus niiden käyttämiseen kasvoi yhdessä koettujen yritysten ja erehdysten kautta. Hyvät naurutkin saimme monta kertaa, kun kokeilimme uusia asioita ja ihmettelimme, että mitähän tässä oikein mahtoi tapahtua…”

”Mitä hyötyä?”

”Licence to Lead” -johtamisohjelman avulla olemme pystyneet muodostamaan johtamisellemme ne raamit, joita johtamisen eri rooleissa tarvitaan ja joita meillä edellytetään” Monna kertoo. ”Yhteisen ymmärryksen ja toimintatavan muodostuminen on ehdoton edellytys laadukkaan esihenkilötyön toteutumiselle ja haluamamme johtamiskulttuurin kehittymiselle. Valmennusohjelman vaikutuksia mitataan henkilöstötyytyväisyyden eNPS-arvioinnilla, jonka tuloksiin vaikuttaa eniten laadukas johtaminen. Ohjelman toteutuksen jälkeen henkilöstömme tyytyväisyys ja esihenkilötyömme onnistuminen ovat kehittyneet tasaisesti myönteisempään suuntaan. Johtamisohjelman jälkeen olemme myös lisänneet esihenkilöviestintää erilaisilla osallistavilla keinoilla, jonka tavoitteena on ylläpitää ja edelleen vahvistaa hyvää ja laadukasta esihenkilötyötä. Panostus on siis kannattanut”, Monna toteaa.

Soile toteaa lopuksi: ”Johtamiskulttuurin kehittäminen ei ole pika- eikä edes maratonjuoksukaan, vaan sitä voisi verrata aikanaan hyvinkin suositun Forest Gump -hahmon 25 000 km:n juoksuun rannikolta toiselle. Matkaan lähdetään yksin ja hiukan epävarmana tavoitteesta ja tarkoituksesta, mutta pikkuhiljaa perässä alkaa juoksemaan enemmän ”seuraajia” ja enemmän saman ajatuksen tai odotuksen jakavia ihmisiä, joista osa siirtyy matkan edetessä juoksemaan rinnalle tai ottaa jopa ”kärkipaikan”. Se ei silti tarkoita, että kaikki pääsevät yhtä aikaa tai koskaan ihan perille saakka, mutta ainakin matkanteko on antoisampaa ja toivottavasti hauskempaakin. Tresentiona olemme ylpeitä siitä, että olemme saaneet olla ”rinnallajuoksijana” NRC Group Finlandin Suomen esihenkilöille.”

Ota yhteyttä

Yhteydenotot:  info@tresentio.fi
Soile Brushane +358 (0) 40 864 4656
Katri Neuvonen Toimitusjohtaja +358 (0) 40 554 8041
Anne Salonen +358 (0) 400 795 371