Lähellä ja silti niin kaukana

Kiitos kuvasta Jaana Alatalo

Olemme saaneet tämän vuoden aikana etsiä – ja löytää – uudenlaisia läsnä olemisen tapoja. 

Omia tottumuksia ja uskomuksia on ravisteltu ja tuuletettu. Tuttuja – ehkä itsestään selviäkin asioita on tarkasteltu uudesta näkökulmasta. Omalla kohdallani työssä tutuksi tullut esimerkki liittyy läsnä olemisesta syntyvän hehkuvan ilon ja pulppuilevan energian syntymekanismeihin. Ihan samaan on vaikea päästä etänä. Vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa löytyy aina uusia näkökulmia tuttuihinkin asioihin. Riemastuttava oivaltamisen ilo ja uuden oppimisen tilaisuus ovat niin vahvasti – kuin elävänä olentona – mukana kohtaamisissa ja keskusteluissa. 

Nyt kun virtuaalitapaamisen päätteeksi moikataan ja klikataan punaista luurin kuvaa – tipahdan edelleen hetkeksi omituiseen tyhjään tilaan. Ruudun kautta olemme lähellä ja silti niin kaukana.

Kehitymme yhdessä ja yksin

Rutiinit hoituvat tehokkaasti – kuitenkin jatkuvan parantamisen ja kehittymisen ideat ovat tällä matkalla vaarassa jäädä tehokkuuden sysäämänä sivuraiteelle.

Kasvu ja kehittyminen tapahtuvat parhaimmillaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Rohkaiseminen epävarmuuden hetkellä tai uuden näkökulman äärelle haastaminen ovat eteenpäin vievä voima. 

Etäisyys on joskus myös yksinäisyyttä. Yksin ollessa vastuu pysyy enemmän omilla harteilla ja tarvitaan vahvaa itsensä johtamisen kykyä. Ei voi odottaa, että joku muu sanoo tai huolehtii. Omista voimavaroista huolehtiminen korostuu. 

Viime viikolla valmennusryhmän kanssa pohdimme sitä, miten etätyöskentely asiantuntijaroolissa voi tuottaa myös irrallisuutta omasta organisaatiosta. Mihin ihmiset ovat sitoutuneita? Huipputekijän työpanos on arvokas missä tahansa organisaatiossa. Mikä merkitys palkan maksavalla organisaatiolla on, jos työ tapahtuu kotona ilman työpaikan yhteistä arkea?

Yhteisen arjen rakentaminen on jokaisen tehtävä. Vastuullisuus omasta toiminnasta – vastuu työyhteisön yhteisestä tekemisestä ja aikaansaannoksista vaativat vahvaa tahtoa sekä hyviä kommunikointitaitoja. Kehittyminen yhdessä on antoisampaa – silti yksinkin mahdollista, jos niin haluaa. Kuinka pidämme huolen siitä, että tehokkaan aikaansaamisen rinnalla on aika ja paikka kehittymiselle? Minä – Me. Jaettu ilo on kaksinkertainen, sanotaan. Samoin jaettu taakka on kevyempi. Pidetään huoli siitä, että sosiaaliset suhteet pysyvät vahvoina.

Läsnä – Täsmä – Etä…

Oppimisympäristöt ovat moninaistuneet nopeasti ja parhaita ratkaisuja rakennetaan yhdessä asiakkaiden kanssa. Etätyöskentely on jo nyt juurtunut käytännöksi paitsi organisaatioiden omassa toiminnassa, myös valmennuksissa ja työpajoissa. Hybridimalleista on hyviä kokemuksia; itsenäinen työskentely etänä, yhteiset tilaisuudet ja sparraus ”täsmäteemoihin”. Taitavasti yhdistelemällä näistä kolmesta saadaan toimiva tarkoituksenmukainen kokonaisuus. Kaikkea ei kuitenkaan voi saada yhtä aikaa. Jos samassa tilaisuudessa osallistujat ovat eri kanavien kautta mukana – täytyy tavoitteet ja toteutustavat suhteuttaa siihen todellisuuteen. Paras hyöty saavutetaan, kun oppimisesta tehdään prosessi, jossa eri menetelmät tukevat kokonaisuutta.

Olemme muutaman klikkauksen päässä tiedon lähteistä minkä tahansa kysymyksen tai teeman äärellä. Kriittinen ajattelu ja tiedon soveltaminen käytäntöön korostuvatkin tästä syystä. Olennaisten asioiden tunnistaminen ja niihin keskittyminen näkyvät meidän työssämme edelleen täsmävalmennusten tarpeena. Rakennamme kehittämisratkaisuja tarkasti valituista teemoista ja tärkein kysymys liittyy aina siihen, mitä asiakas haluaa saada investoinnilla aikaan. Sen määrittelyn jälkeen valitaan paras ratkaisu; läsnä- täsmä – etä.

Pohdin, mitä itse poimisin tärkeimpinä oppeina tai oivalluksina tässä ajassa ja tunnistin kolme.

1. Ole avoin ja utelias uudelle – älä silti kadota sitä, mihin syvällä sisimmässäsi uskot ja mitä pidät arvokkaana. 

2. Pidä sosiaalisia suhteita yllä – vaikka teet hommia yksin, älä vetäydy yksinäisyyteen.

3. Huolehdi voimavaroistasi – pirstaleinen nopeasti muuttuva ympäristö vaatii vastapainokseen vakautta ja rauhaa. Tee jotain, mistä niitä saat.

Mitkä asiat sinä nostaisit omalle oivaltamisen ja oppimisen TOP 3 listallesi?

Kirjoittajana toimii sydämenpalolla organisaatioiden kehittämiseen omistautunut Anne Salonen, yksi kehittämisyhtiö Tresentio Oy:n ylpeistä tekijöistä/omistajista (www.tresentio.fi).

Ota yhteyttä

Yhteydenotot:  info@tresentio.fi
Soile Brushane +358 (0) 40 864 4656
Katri Neuvonen Toimitusjohtaja +358 (0) 40 554 8041
Anne Salonen +358 (0) 400 795 371