Asiakastarina – Mandatum Life

Mandatum Life on arvostettu rahan ja hengen asiantuntija, joka tarjoaa yksityis- ja yritysasiakkailleen kattavat vaurastumisen ja varautumisen palvelut. Palveluihin kuuluvat sijoitussidonnaiset vakuutukset ja niihin liittyvä varainhoito, henkilövakuutukset ja yritysten eläke- ja palkitsemisratkaisut sekä niihin liittyvä konsultointi.

Uusien esimiesten taitojen vahvistaminen

Haastateltavat: Teemu Kantelinen ja Jussi Karppinen

Jussi Karppinen toimii myyntijohtajana pääkaupunkiseudun yksityisvarainhoitotiimissä. Teemu taas toimii myyntijohtajana tiimissä, joka palvelee keskisuuria yrityksiä. Jussi ja Teemu osallistuivat Mandatum Lifen uusille esimiehille suunnattuun esimiesvalmennusohjelmaan. Esimiesvalmennuksen avulla varmistetaan yhtenäisten johtamiskäytäntöjen syntyminen, tarjotaan käytännön perustietoa ja tukea esimiesroolissa työskenteleville sekä vahvistetaan esimiesten keskinäistä verkostoitumista.

Millaista on olla esimies Mandatum Lifella?

Teemun ja Jussin mielestä esimiesrooli tai siihen liittyvä titteli eivät ole ole itseisarvo, vaan he molemmat tekevät esimiestyötä sen kiinnostavan sisällön vuoksi. Molemmat ovat työskennelleet aikaisemminkin esimiestehtävissä ja välillä taas asiantuntijarooleissa.

Teemu kokee, että Mandatum Lifen uudistumismyönteinen organisaatiokulttuuri mahdollistaa uusien toimintatapojen kokeilun, mikä mahdollistaa löytämään tiimille sopivia käytäntöjä. Teemu uskoo, että esimiehenä hänen tärkein tehtävänsä on varmistaa jokaiselle tiimin jäsenelle edellytykset onnistua omassa työssään.

Teemun tiimi on varsin tuore, joten sillä on ollut hyvä lähtökohta valmennusohjelman oppien mukaisesti lähteä rakentamaan aktiivisesti uutta toimintakulttuuria. Käytännössä tiimi on muun muassa pohtinut yhteisessä työpajassa millaisista persoonista tiimi rakentuu ja miten tiimi haluaa rakentaa sisäistä yhteistyötä organisaatiossaan. Näin fokus ei ole pelkästään työn suorittamisessa, vaan tiimissä keskitytään myös siihen, miten tiimissä toimitaan, miten yhteistyötä tehdään tiimin sisällä ja mitä arvoja toiminnassa halutaan heijastaa.

Jussi on ollut positiivisesti yllättynyt Mandatum Lifen tarjoamasta tuesta esimiehille. Vaatimustaso on kova, mutta työskentelyilmapiiri on positiivinen ja ratkaisuhakuinen. Alusta asti Jussi on päässyt mukaan moniin mielenkiintoisiin kehityshankkeisiin.  Vasta taloon tulleena Jussi on luonnollisesti kokenut ajoittain haasteelliseksi uusien opeteltavien asioiden määrän. Onneksi tiimiläiset ovat armollisesti muistuttaneet antamaan aikaa asioiden haltuun ottamiselle.

Tiimistään Jussi onkin hyvin ylpeä. Tiimi koostuu huikeista asiantuntijoista, joiden yksilölliset erityistaidot täydentävät hienosti toisiaan. Tiimin toiminnassa korostuu tiedon jakaminen ja tarkoituksenmukainen yhdessä tekeminen positiivisessa hengessä. Mandatum Lifessa on paljon osaamista ja tukea tarjolla toiminnan kehittämiseen myös yli tiimirajojen. On osoittautunut mutkattomaksi saada tietoa ja antaa toisten tehtäviksi sellaisia asioita, jotka eivät kuulu tiimin ydintekemiseen.

Miten kuvailisit Management School- esimiesvalmennusohjelmaa?

Jussi oli vaikuttunut siitä, kuinka paljon valmennusohjelman aikana nousi esiin tärkeitä esimiestyössä tarvittavia teemoja. Jussi koki myös oivalluttavan ja keskustelevan valmennustavan itselleen sopivaksi. Valmentaja johdatteli aiheeseen, sitten yhdessä keskusteltiin mitä teema tarkoittaa omassa arjessa ja usein vielä harjoiteltiinkin esimiesrooliin liittyviä erilaisia tehtäviä. Jussi piti myös siitä, että valmennuksen aikana pysyi koko ajan positiivinen vire päällä. Ilmapiiri valmennuksessa oli sellainen, että syntyi avointa keskustelua ja huomasi nopeasti, ettei ole omien ajatustensa kanssa yksin.

Valmennuksessa tehdyt harjoitteet olivat innostavia ja niissä oli tarttumapintaa todellisuuteen – joskus jopa pelottavan realistisella tavalla. Valmentaja haastoi ryhmää tarkoituksenmukaisesti ja sivistyneesti, eikä asiakokonaisuus mennyt missään vaiheessa yli hilseen. Valmennusten välillä oikein odotti, että pääsee mukaan taas seuraavaan yhteiseen päivään.

Yksi tärkeimmistä asioista, jonka Jussi vei mukanaan arkeen, on toimintatapa uusien asioiden äärellä. Hänelle tuli tavaksi miettiä viestintää ja erityisesti sitä, kenen kaikkien tulisi olla uusista asioista tietoinen. Toinen keskeinen oppi Jussille oli oman roolin hyväksyminen eli se, että esimiehenä kaikkia asioita ei voi – eikä kannata ottaa kovin henkilökohtaisesti.

Teemun mielestä Management School -esimiesvalmennus antoi selkeät raamit omalle johtamistyölle. Valmennusohjelma oli hyvin rytmitetty niin, että valmentajan alustukset, yhteiset harjoitukset, ryhmätyöt sekä keskusteluhetket seurasivat luontevasti toisiaan. Vaikka asiaa oli paljon, kaikki teemat ehdittiin käsitellä ja silti tuntui, että oli riittävästi happea ja tilaa jäsennellä omia ajatuksiaan. Valmentaja tarjosi valmennuspäivissä todella konkreettisia johtamisen työkaluja, joita oli helppo viedä mukanaan omaan arkeen ja kokeilla niitä yhdessä oman tiimin kanssa.

Teemun mielestä valmennuksen parasta antia olivatkin juuri konkreettiset esimiestyön työkalut. Esimerkiksi organisaation arvojen merkitys johtamisen työvälineenä sai uuden merkityksen. Jatkossa Teemu kokee myös pystyvänsä vaikuttamaan enemmän asenteisiin ja johtamaan tiimin toimintatapoja.

Sekä Teemu että Jussi kokivat yhdeksi hyödyllisimmäksi menetelmäksi valmennusohjelman sisällä Peili- käyttäytymistyyliarvion. Peili tarjosi hyvän näköalan omaan johtajuuteen sekä oman että muiden antaman palautteen kautta. Lisäksi Peilin avulla sai oivalluksia siitä, mitä ihmisten erilaisuus tarkoittaa johtamisen näkökulmasta. Lisäksi valmennuksessa tehtiin työelämää simuloivia harjoituksia, jotka nostivat hienosti esiin niitä tunteita ja tilanteita, joita esimiestyössä vastaan tulee. Työskentely opiskelijakollegoiden kanssa turvallisessa ympäristössä mahdollisti haastavienkin tilanteiden harjoittelun mielekkäällä tavalla.

Teemun mielestä valmennusryhmällä oli oma vaikutuksensa valmennuskokonaisuuden onnistumiseen. Valmennusryhmässä oli mukana esimiehiä organisaation eri yksiköistä ja osallistujien kokemustaustat ja esimieskokemuksen pituus myös vaihtelivat suuresti. Tämä rikasti keskustelua ja mahdollisti erilaisten kokemusten jakamisen ja uudenlaisten näkökulmien esiin tuomisen. Valmentaja auttoi ryhmää rakentamaan luottamuksellisen ilmapiirin, joka mahdollisti verkostoitumisen onnistumisen. Valmennusohjelman jälkeenkin on helppo kääntyä opiskelijakollegan puoleen, kun haluaa sparrailla omaan työhön liittyviä asioita ja haasteita. Valmennuksen aikana syntyneet tiiviit verkostot myös ehkäisevät siiloutumista organisaation sisällä.

Valmentajana Mandatum Lifen Management Schoolissa toimii Katri Neuvonen Tresentio Oy:stä.

Ota yhteyttä

Yhteydenotot:  info@tresentio.fi
Soile Brushane +358 (0) 40 864 4656
Katri Neuvonen Toimitusjohtaja +358 (0) 40 554 8041
Anne Salonen +358 (0) 400 795 371