Asiakastarina – Hyvinkään kaupungin ateria- ja puhtauspalvelut

Hyvinkään kaupungin ateria- ja puhtauspalvelut tuottavat lakisääteisiä tai sopimusperusteisia ateria- ja puhtauspalveluita eri asiakasryhmille ja kaupungin eri hallintokunnille sekä asiantuntijapalveluita ateria- ja puhtauspalveluiden suunnittelussa.


Pirjo Kujanpää, ateria- ja puhtausalan esimiestyön ammattilainen

Pirjo on työskennellyt yli 30 vuotta erilaisissa esimiestehtävissä niin yksityisellä kuin kunnallisellakin puolella. Hän on kehittänyt aktiivisesti omaa ammattiosaamistaan matkan varrella. Henkilökohtainen valmennusprosessi käynnistyi, kun hän palasi vuorotteluvapaalta tilanteeseen, missä tiimin työilmapiiri oli huono ja asialle piti tehdä jotakin. Liikkeelle lähdettiin ensin tiimin kanssa perusasioita kuntoon laittamalla. Tämän jälkeen Pirjolle rakennettiin henkilökohtainen valmennusprosessi (coaching), joka piti sisällään kuusi (6) yhteistä valmennuskeskustelua. Valmennusprosessin tavoitteena oli rakentaa johtajuutta vuorotteluvapaan jälkeen sekä edistää tiimin työilmapiirin kehittymistä myönteiseen suuntaan. Pirjon henkilökohtaisena valmentajana toimi Anne Salonen Tresentio Oy:stä (https://www.tresentio.fi/henkilo/anne-salonen/). Haastattelun jälkeen Pirjo on ottanut uuden askeleen työelämässään ja jatkaa palvelualojen päällikkönä Pohjanmaalla.

Henkilökohtainen valmennus – rangaistus vai etuoikeus?

”En hakeutunut itse henkilökohtaiseen valmennukseen, vaan sitä tarjottiin minulle esimieheni esimiehen toimesta. Ensin ajattelin, että 30 vuoden esimiestyön jälkeen olen jotenkin epäonnistunut työssäni, kun ”joudun” keskustelemaan kahden kesken ulkopuolisen valmentajan kanssa. Hyvin nopeasti tuo ajatus muuttui täysin päinvastaiseksi. Tajusin, että olen etuoikeutettu, kun minulle tarjotaan tällaista mahdollisuutta kehittyä omassa roolissani sekä saada henkilökohtaisesti tukea ja työvälineitä niin oman ajatteluni jäsentämiseen kuin erilaisten johtamistilanteidenkin entistä parempaan hoitamiseen.”

Minkälaisia kokemuksia henkilökohtainen valmennusprosessi sai aikaan?

”Kun tarkastelen asioita nyt, tuntuu siltä, että tämän henkilökohtaisen valmennuksen ansiosta säilyin hengissä haastavassa tilanteessa. Kun on tehnyt pitkään esimiestyötä, on jossain määrin urautunut omaan tapaansa ajatella, käsitellä ja viestiä asioita. Henkilökohtainen valmennus tarjosi minulle uusia näkökulmia, AHAA -oivalluksia ja käytännönläheisiä työvälineitä oman johtajuuden vahvistamiseen ja tiimin jäsenten parempaan osallistamiseen. Esimerkkinä voisin mainita tiimipalaverit. Ennen paukutin tiimipalavereissa asiat jämäkästi läpi, jotta päästään nopeasti takaisin työn äärelle, nyt muistan osallistaa tiimini jäsenet mukaan keskusteluun, joka tuo paljon enemmän lisäarvoa sekä minulle että heille ja vaikuttaa erityisesti työilmapiiriin.”

Mistä henkilökohtaisen valmennuksen vaikuttavuus syntyy?

”Valmentajan persoona on erittäin tärkeä. Vaikuttavuus syntyy kahdenkeskisissä, luottamuksellisissa, keskusteluissa. Näissä keskusteluissa pystyin purkamaan tuntemuksiani sekä käymään avoimesti läpi myös omia heikkouksiani. Annen tärkeimpiä ominaisuuksia valmentajana olivat, että hän on luotettava, helposti lähestyttävä, pystyy kuuntelemaan keskittyneesti ja arvostaa kuulemaansa, mutta uskaltaa myös haastaa ja tuoda oman näkemyksensä taidokkaasti esille. Vaikuttavuutta vahvisti myös se, että valmentajana Anne osasi ujuttaa teoriaa keskusteluihimme sopivissa annoksissa. Lisäksi arvostin kovasti Annen joustavuutta. Keskustelu saattoi joskus mennä vähän ”pitkäksi” sovittuun aikatauluun nähden, mutta sitä jatkettiin, jotta päästiin parhaaseen lopputulokseen. Tähän liittyen suosittelenkin, että keskustelut kannattaa sijoittaa viimeiseksi iltapäivän ohjelmassa. Vaikuttavuus syntyy myös siitä, että oma ajattelu käynnistyy keskustelun aikana ja se vie energiaa. On hyvä, että keskustelun jälkeen pääsee lähtemään kotiin omien ajatustensa kanssa. Lisäksi sovimme, että voin soittaa ja lähettää sähköpostia tarvittaessa ja sparrata asioita myös näiden kanavien kautta.”

Mitkä ovat olleet tärkeimpiä ”kotiinviemisiä”?

”Sain uutta innostusta ja potkua esimiestyöhöni. Henkilökohtainen valmennus sysäsi minut myös lainaamaan johtamiseen liittyvää kirjallisuutta, jota olen lukenut yömyöhään. Olen pyrkinyt yhdistelemään lukemiani asioita Annen kanssa läpikäymiimme työvälineisiin ihan uudella innolla. Ihminen on luonnostaan aika laiska ja urautuu helposti tottumiinsa tapoihin. Vaatii innostusta, rohkeutta ja sitkeyttä tehdä asioita eri tavalla. Aina on olemassa riski, että uusi tapa toimia ei onnistu, mutta samaan aikaan on olemassa myös se riski, että uusi tapa toimia onnistuu! Sain Annelta materiaalia ja työvälineitä asioiden uudella tavalla tekemiseen. Nämä materiaalit ja työvälineet ovat minulla visusti tallessa ja olen hyödyntänyt niitä arjen tekemisessäni. Pidempi henkilökohtainen valmennusprosessi luo sopivasti painetta viedä asioita arkeen, seurata niiden toimivuutta ja ”tuunata” niitä tarvittaessa vielä paremmaksi. Vaikka prosessi on päättynyt tällä erää, voin hyödyntää saamiani työvälineitä edelleen. Itse asiassa olen huomannut monesti miettiväni, että mitäköhän Anne sanoisi ja/tai tekisi nyt tässä tilanteessa.”

Kenelle suosittelisit henkilökohtaista valmennusprosessia?

”Suosittelen henkilökohtaista valmennusprosessia kaikille johtaja- tai päällikköasemassa toimiville. Erityisesti haluaisin nähdä kunnallisella puolella enemmänkin tämäntyyppistä osaamisen kehittämistä. Yksityisellä puolella johtaminen on johdonmukaisempaa ja linjakkaampaa johtuen siitä, että ylhäältä johdetut tavoitteet ovat monesti selkeämpiä. Kunnallisella puolella johtajuuden ottaminen on vaikeampaa, kun on otettava huomioon päättäjien, virkamieskunnan ja kuntalaisten odotukset ja toiveet. Olisi myös hienoa, jos kunnilla voisi olla käytössään sisäisiä valmentajia, jotka olisivat nopeasti saatavilla. Toisaalta välillä pöydällä on sellaisia asioita, joista keskustelee mieluummin ulkopuolisen valmentajan kanssa luottamuksellisesti. 

Esimiestyössä ja johtamisessa ei voi tulla koskaan valmiiksi, joten suosittelen henkilökohtaista valmennusta myös kaikille pitkään esimiestyötä tehneille ja ehkä siihen leipiintyneillekin. Uskallan luvata, että henkilökohtainen valmennus antaa uutta näkökulmaa, potkua ja innostusta esimiestyöhön. Loppujen lopuksi kyseessä on kuitenkin aina se, miten ihminen toimii toisen ihmisen kanssa ja saa sitä kautta parhaan lopputuloksen aikaan – ”ismeistä” ja eri trendeistä huolimatta. PS! Mieheni muuten totesi, että olen ollut paremmalla tuulella jokaisen henkilökohtaisen valmennuskeskustelun jälkeen.”

Haastattelijana toimi sydämenpalolla organisaatioiden kehittämiseen omistautunut Soile Brushane, yksi kehittämisyhtiö Tresentio Oy:n ylpeistä tekijöistä/omistajista (www.tresentio.fi).

Ota yhteyttä

Yhteydenotot:  info@tresentio.fi
Soile Brushane +358 (0) 40 864 4656
Katri Neuvonen Toimitusjohtaja +358 (0) 40 554 8041
Anne Salonen +358 (0) 400 795 371