Työyhteisö muutoksen moottorina

Työelämän muutos koskettaa meitä jokaista. Elämme järjestelmämuutosten, toimitilamuutosten ja organisaatiomuutosten aikaa. Lähes jokaisella työpaikalla puhutaan ketteristä kehittämismenetelmistä, muutosmatkoista tai uudistumisen välttämättömyydestä. Vaaditaan uutta asennetta ja omien ajatusmallien raikastamista sekä nykyisen tekemisen ja toimintamallien kyseenalaistamista.

Puhutaan myös itseohjautuvuudesta ja vastuullisuudesta. Isoja sanoja ja vaatimuksia, joihin liittyy paljon erilaisia ja usein ristiriitaisiakin odotuksia ja näkökulmia. Organisaatiosta voi löytyä paljonkin aitoa halua vastuullisempaan rooliin sekä intoa tehdä päätöksiä itse ja johtaa omaa toimintaa. Toisaalta organisaatiorakenteet tai vanhat toimintamallit eivät aina tue vastuunottoa tai ne saattavat estää tehokkaasti yksilön päätöksentekoa. Itseohjautuvuus ja vastuullisuus pohjautuvat pitkälti luontaisiin ominaisuuksiin ja asenteisiin, mutta ne ovat myös taitoja ja yhdessä sovittuja toimintatapoja, joita jokainen voi oppia.

Muutoksen tärkein voimavara on hyvinvoiva työyhteisö. Erityisesti ongelma- ja muutostilanteissa työyhteisön toimivuus punnitaan. Onnistumiset syntyvät yhdessä tekemisen kautta. Hyvinvoiva työyhteisö ei synny itsekseen eikä jalostu muutospaineessa välttämättä timantiksi. Työyhteisö on enemmänkin kuin avioliitto, sen eteen täytyy tehdä ahkerasti töitä.

Työpaikoilla kaiken kiireen keskellä keskitytään tavallisesti siihen, mitä pitää saada aikaan. Pidetään tiukasti kiinni aikatauluista ja asiakaslupauksista. Arjessa ollaan tehokkaita ja keskitytään asioihin ja siihen mitä tehdään. Tietysti ja hyvä niin. Mutta vähemmän ehditään tai halutaan kiinnittää huomiota siihen, miten toimitaan yhdessä ja millaiset olisivat parhaat tavat yhteistyön tekemiseen. Miten työyhteisö olisi tehokkaampi tekemättä enempää tai pidempään? Miten työyhteisö voisi oppia sen jäseniltä?

Turvallisuuden tunne työyhteisössä vaikuttaa siihen, miten rohkeasti heitellään uusia ideoita tai uskalletaan haastaa omia ja toistenkin luutuneita ajatusmalleja. Työyhteisö on siis parhaimmillaan uudistumisen ajuri ja sen jäsenet toistensa parhaita opettajia ja sparraajia uudistumisen tiellä.

Usein tärkein työhyvinvointiin vaikuttava tekijä on läheisimmät työkaverit ja se tunnelma, missä työtä tehdään. Hyvä työyhteisö mahdollistaa arjen työn sujumisen ja toisaalta haastaa oppimaan uutta. Hyvä työyhteisö luo tekemisen meininkiä ja tuo työpäivään iloa. Toimivasta työyhteisöstä syntyy ainutlaatuinen organisaatiokulttuuri, jota on mahdoton monistaa tai matkia. Ja organisaatiokulttuuri ratkaisee lopulta myös sen, toteutuuko strategia niin kuin se on kirjoitettu.

Organisaatiokulttuuri rakentuu työyhteisön eri tiimeistä ja tiimit taas erilaisista ihmisistä. Merkittäväksi nousee menestyksen edessä siis se, miten työyhteisö toimii. Milloin olet viimeksi kysynyt itseltäsi: millainen työyhteisön jäsen minä mahdan olla?

Kirjoittajana toimii sydämenpalolla organisaatioiden kehittämiseen omistautunut Katri Neuvonen, yksi kehittämisyhtiö Tresentio Oy:n ylpeistä tekijöistä/omistajista.

Photo by  Keegan Houser  on  Unsplash

Ota yhteyttä

Yhteydenotot:  info@tresentio.fi
Soile Brushane +358 (0) 40 864 4656
Katri Neuvonen Toimitusjohtaja +358 (0) 40 554 8041
Anne Salonen +358 (0) 400 795 371