Asiakastarina – Airpro

Airpro tuottaa lentoliikenteen maa- ja matkustajapalveluja 16 lentoasemalla ympäri Suomen sekä cabin crew -palveluja Pohjoismaissa yli 1 600 ammattilaisen voimin. Palveluja tuotetaan yli sadalle yritysasiakkaalle ja tuhansille lentomatkustajille päivittäin. Palveluissa ja liiketoiminnoissa sovelletaan moniosaajuutta.

Vuonna 1994 perustettu Airpro on osa Finavia-konsernia ja yksi vanhimmista maapalveluja tuottavista yrityksistä Suomessa. Yhdessä asiakkaidensa kanssa Airpro on varmistamassa sujuvaa ja turvallista kansainvälistä reitti- ja lomalentoliikennettä.

Kasvu – positiivinen kirittäjä!

Meillä esimiestyön säännöllinen kehittäminen käynnistyi toden teolla vuonna 2012. Yrityksemme kasvoi silloin voimakkaasti uusien asiakkuuksien myötä. Tätä positiivista kasvua halusimme tukea hyvällä esimiestyöllä. Olemassa ollut esimiesorganisaatiomme koostui niin vahvoista ja pitkään ilmailualalla työskennelleistä kuin myös uudemmista, vasta alalle tulleista esimiehistä. Näin ollen pidimme tärkeänä varmistaa, että tulevaisuudessa esimiestyömme on riittävän yhtenäistä ja laadukasta ja että sitä ohjaavat yhteinen johtamiskulttuuri ja johtamisen kieli.

Airpro on työvoimavaltainen palveluyritys, mikä tarkoittaa sitä, että onnistumistamme mitataan joka päivä asiakasrajapinnassa. Tästä syystä laadukas esimiestyö on meille äärimmäisen tärkeää; se mahdollistaa työntekijöillemme – erilaisissa ja hyvin laaja-alaisissa palvelutehtävissämme – työssä onnistumisen ja sitä kautta Airpron menestymisen.

Yhteinen johtamiskulttuuri rakentuu kaikkien johtorooleissa toimivien tekemisestä

Airprolla on monia erilaisia johtamisen rooleja. Ensimmäisessä vaiheessa keskityimme ylimmän ja keskijohdon valmentamiseen varmistaaksemme alkuvaiheessa uuden strategian jalkautumisen arkeen. Meillä se tarkoittaa operatiivisen työn lähiesimiestoimintaa – käytännössä siis vuoroesimiesten työtä.

“Tärkein johtaminen tapahtuu kuitenkin mielestämme siellä, missä on eniten työntekijäkohtaamisia.”

Kaisa Kauppinen

Viime vuosina olemme panostaneet erityisesti vuoroesimiesten johtamistaitojen kehittämiseen. He varmistavat omassa työssään päivittäin, että strategia ja sen toteutumista tukevat tavoitteet muuttuvat arjen konkreettisiksi teoiksi. Meillä on myös paljon asiantuntijarooleja, joissa työskentelevät osallistuvat organisaation johtamiseen ilman varsinaista esimiesmandaattia. He ovat olleet mukana esimiesvalmennuksissa saadakseen työkaluja omaan johtamisrooliinsa.

Airpro Oy:n henkilöstö- ja koulutusjohtaja Kaisa Kauppinen sekä koulutuspäällikkö Anni Rantanen

Esimiesvalmennuksen yhteistyökumppani kannattaa valita huolella

Meille esimiestyön kehittäminen on ollut sydämen asia alusta saakka. Tästä syystä halusimme aikanaan valmennusyhteistyökumppaniksemme sellaisen henkilön, jolla on jo laaja kokemus eri toimialojen kanssa työskentelemisestä ja mikä tärkeintä – USKOTTAVUUTTA esimiestemme silmissä.

Olemme tehneet jo vuosia yhteistyötä Soilen (Soile Brushane) kanssa, ja yhteistyön edetessä hänen tuntemuksensa ilmailusta ja lentokenttämaailmasta on syventynyt, ja hän pystyy käymään sujuvasti aitoa ja ammatillista keskustelua eri tasolla toimivien esimiestemme kanssa. Pitkään kestäneen yhteistyömme ansiosta hän ymmärtää esimiestemme arkea ja on valmis perehtymään ajankohtaisiin asioihin. Hän on myös tyyliltään sopivan maanläheinen ja aidosti läsnä jokaisessa valmennuksessa.

Luottamus ja laadukkuus käsi kädessä

Pitkäjänteinen yhteistyö on mahdollistanut meille sen, että olemme pystyneet luotettavasti todentamaan esimiestyömme kehittyneen. Yhtenä mittarina meillä toimii henkilöstötutkimus, jossa esimiestyön kehittyminen on ollut nähtävissä jo useamman vuoden ajan. Yhteinen johtamiskulttuuri ja johtamisen kieli on siis mahdollista saavuttaa, ainakin jollain tasolla. Keräämme myös palautteet jokaisesta esimiesvalmennuksesta, ja käymme ne aina ajatuksella läpi.

Soile on saanut vuodesta toiseen erinomaiset palautteet esimiehiltämme. Valmennusten sisältö on kehittynyt oman kasvumme rinnalla. Valmennusten sisältöä sekä käytettyjä esimerkkejä ja harjoituksia päivitetään aina uuden rupeaman alkaessa. Suuri osa esimiehistämme on tottunut tekemään liikkuvaa työtä, ja siksi on erittäin tärkeää, että valmennuspäivät ovat riittävän monipuolisia ja vaihtelevia, jotta osallistujien mielenkiinto pysyy yllä koko päivän. Tässä olemme onnistuneet hyvin.

Tulevaisuuden painopisteitämme

Läpinäkyvyys esimiestyössä kasvaa edelleen. Kansainvälisessä liiketoiminnassa laatuvaatimukset korostuvat jatkuvasti. Uuden sukupolven edustajat ovat monella tapaa tietoisempia omista oikeuksistaan ja odotuksistaan, ja uusien työkalujen käyttöönotto on heille yleensä helppoa. Tämä kuitenkin vaatii entistä enemmän myös lähiesimiestyöltä.

“Haluamme varmistaa, että meillä esimiehet ovat hyvin ajan tasalla ja toimivat modernilla tavalla.”

Kaisa Kauppinen

Jatkuvasti muuttuva työympäristö ja ilmailualan muutokset vaikuttavat arjessa esimiesten työnkuvaan, ja yksilöllisempi sekä valmentavampi johtaminen tulee entisestään korostumaan. Työtä siis riittää! Pyrkimyksenämme on luoda entistä enemmän foorumeita esimiesten keskinäiselle keskustelulle, jotta voimme mahdollistaa hyvien käytänteiden ja muiden arjen oppien tehokkaan jakamisen esimiesten kesken.

Ota yhteyttä

Yhteydenotot:  info@tresentio.fi
Soile Brushane +358 (0) 40 864 4656
Katri Neuvonen Toimitusjohtaja +358 (0) 40 554 8041
Anne Salonen +358 (0) 400 795 371