Asiakastarina – Autokeskus

Haastattelijana Soile Brushane, Tresentio Oy ja haastateltavina Maikki Salminen, Personnel and Communications Director, Aro-Yhtymä Oy ja Anu Karppinen, HRD Manager, Aro-Yhtymä Oy

Perheyritys Aro-Yhtymä Oy on Suomen pitkäikäisimpiä autoalan toimijoita. Liiketoiminta keskittyy autojen ja autotarvikkeiden vähittäiskauppaan sekä autojen huolto- ja korjaamotoimintaan. Autokeskus Oy on Aro-Yhtymän, omistama täyden palvelun autokauppaketju. Uusien henkilö- ja tavara autojen valikoimiin kuuluvat BMW, Citroën, Ford, Nissan, Peugeot ja ŠKODA. Näiden lisäksi Autokeskus on Fiatin, Alfa Romeon, Jeepin, Chryslerin, Dodgen ja MINIn valtuutettu huolto.

Maikki ja Anu, miksi piditte tärkeänä lähteä kehittämään Autokeskuksen esimiestyötä?

Uskomme siihen, että yhtenäinen, ammattimainen ja hyvä esimiestyö on keskiössä silloin, kun halutaan kehittää toimintakulttuuria ja edistää organisaation kykyä uudenlaiseen ajatteluun ja toimintaan muuttuvassa toimintaympäristössä ja työelämässä.

Maikki Salminen, Personnel and Communications Director ja Anu Karppinen, HRD Manager

Halusimme lähteä edistämään Autokeskuksen toimintakulttuurin muutosta panostamalla oman näköiseemme ja riittävää yhtenäisyyttä vahvistavaan esimiestyöhön. Tarve nousi esille organisaatiosta, esimiesten itsensä esille nostamana toiveena, kun kouluttautumissuunnitelmia käytiin läpi HR:n toimesta. Vastasimme tähän tarpeeseen rakentamalla monivaiheisen LIIKKEELLÄ -esimiesohjelman yhdessä valmennuskumppaniksi valitsemamme Tresention valmentajien kanssa.

Halusimme panostaa myös siihen, että johtoryhmämme sitoutuu vahvasti esimiestyön kehittämiseen ja toimii esimerkkinä omassa roolissaan. Suunnitteluvaiheessa tämä tarkoitti sitä, että määrittelimme yhdessä valmennuskumppanimme kanssa Autokeskuksen Johtamisen tahtotilan, jota hyödynnettiin valmennuksen aikana ja jota voidaan hyödyntää vielä varsinaisen valmennuksen päätyttyäkin. Johtoryhmäläisemme osallistuivat myös valmennuspäiviin.

”Halusimme vahvistaa ihmisten johtamisen näkökulmaa varsin teknisessä ympäristössä.”

Anu Karppinen

LIIKKEELLÄ -ohjelman keskeisenä tavoitteena oli edistää esimiesroolin parempaa ymmärtämistä ja haltuun ottamista. Samalla halusimme vahvistaa ihmisten johtamisen näkökulmaa varsin teknisessä ympäristössä. Ohjelma rakennettiin monivaiheiseksi ja eri vaiheita nivottiin yhteen ennakko- ja kotitehtävien tekemisellä. Näin varmistettiin osaltaan niin orientoitumista tulevaan teemaan kuin läpikäytyjen työkalujen ja/tai käytänteiden viemistä arjen tekemiseenkin.

Millä perusteella valitsitte valmennuskumppaniksi meidät?

Valmennuskumppanin valinnassa pidimme tärkeänä sitä, että tulevalla valmennuskumppanilla on riittävän laaja ja monipuolinen valmennuskokemus, näyttöjä aikaisemmista onnistumisista ja kokemusta isojen valmennuskokonaisuuksien hallinnasta niin projektin johtamiseen kuin itse valmentamiseenkin liittyen. Koska kyseessä oli monivaiheinen valmennuskokonaisuus, arvostimme myös sitä, että Tresentiolla oli hyvä asiantuntijaverkosto hyödynnettävissä niiden teemojen osalta, joissa tarvittiin erilaista ”syväasiantuntijuutta”. LIIKKEELLÄ -ohjelma räätälöitiin meidän arkeamme vastaavaksi ja ”oman näköiseksi”, jolloin pidimme tärkeänä sitä, että valmennuskumppanimme perehtyy ja ymmärtää liiketoimintaamme ja sen ominaispiirteitä, jotta ne on mahdollista huomioida kokonaisuuden tavoitteenasetannassa ja valmennusten sisällöissä ja oppimista tukevissa harjoituksissa.

”Halusimme löytää ”oikeat tyypit”, eli sellaiset valmentajat, jotka istuvat meidän maailmaamme käytännönläheisinä ja arkikieltä puhuvina henkilöinä.”

Loppujen lopuksi valmentajakumppanin valinnan ratkaisee yleensä se, että valitut valmentajat pystyvät uskottavasti vaikuttamaan, osallistamaan ja oivalluttamaan osallistujia niin, että sen seurauksena tapahtuu aitoa muutosta arjen tekemisen tasolla. Eikä siitäkään ole haittaa, että valmentajilla on riittävästi pilkettä silmäkulmassa meidän ympäristössämme.

Mitä LIIKKEELLÄ -ohjelmasta jäi käteen?

Mitä saimme? Valmennuksen vaikuttavuutta mitattiin osana henkilöstökyselyä. Esimiestyön tuloksissa on ollut selvää nousua. Roolit ovat hahmottuneet paremmin ja liikettä yhtenäisempään esimiestyön tekemisen suuntaan on tapahtunut. LIIKKEELLÄ -valmennus potkaisi asioita käyntiin ja havaitut onnistumiset ovat edelleen ruokkineet yhtenäisempien käytäntöjen vahvistamista. Esimiehet kuuntelevat enemmän johdettaviaan ja ehkä seurauksena tästä henkilöstö on alkanut osallistumaan enemmän ja rohkeammin yhteisiin keskusteluihin.

Miten ylläpidätte esimiesten yhtenäisiä toimintatapoja LIIKKEELLÄ -ohjelman jälkeen?

Esimiesten kyvykkyyden ja tahdon ylläpitäminen vaatii tietoista suunnittelua ja pitkäjänteisyyttä. Kannustamme esimiehiä keskustelemaan esimiestyöstä ja -taidoista osana suorituksen johtamista. Suunnitteilla on myös säännöllisesti pidettävät esimiestilaisuudet, missä tärkeitä teemoja voidaan käydä läpi uudelleen ja kiinnittää niitä olemassa olevaan johtamisen tahtotilaan. Valmennuksen aikana saaduista työkaluista muistutellaan eri yhteyksissä ja HR:nä jatkojalostamme valittuja asioita arkeen vietäviksi. Haastamme autotalojemme johtoa käymään keskustelua omien esimiesjohdettaviensa kanssa. Avoimia keskusteluita ajankäytön hallinnasta ja erilaisuuden huomioimisesta viestinnässä käydään pienemmissä ryhmissä. Vastuullisuuden näkökulmasta, haluamme luottaa siihen, että esimiehemme ovat itse oivaltaneet, kuinka tärkeä rooli heillä on organisaation menestymisen vahvistamisessa.

Ota yhteyttä

Yhteydenotot:  info@tresentio.fi
Soile Brushane +358 (0) 40 864 4656
Katri Neuvonen Toimitusjohtaja +358 (0) 40 554 8041
Anne Salonen +358 (0) 400 795 371